Bộ lọc cabin ô tô

  • Car cabin filter

    Bộ lọc cabin ô tô

    Có thể dự đoán rằng trong tương lai, ô tô sẽ trở thành không gian sống thứ 3 của con người, con người hiện đại ngày càng dành nhiều thời gian cho ô tô hơn.
    Ở thành phố, sự phân bố ô nhiễm không khí không đồng đều, càng gần đường ô tô thì ô nhiễm càng nghiêm trọng.
    Quạt của hệ thống thông gió ô tô hít các hạt và khí độc hại và thổi chúng trực tiếp vào người lái xe và hành khách.