Tích hợp bộ lọc hiệu quả cao

  • Integrated high efficiency filter

    Tích hợp bộ lọc hiệu quả cao

    Giới thiệu sản phẩm bộ lọc hiệu quả cao tích hợp: bộ lọc hiệu quả cao tích hợp bao gồm buồng áp suất tĩnh và phần tử lọc hiệu quả cao không có màng ngăn. Nó có ưu điểm là thông gió mạnh mẽ, hình thức đẹp, lắp đặt và thay thế thuận tiện, bảo trì đơn giản, đầu tư ít hơn, trọng lượng nhẹ và độ dày mỏng. Hiệu suất lọc là H13 và h14.