Bộ lọc bỏ túi

  • Pocket filter

    Bộ lọc bỏ túi

    Bộ lọc hiệu quả túi được sản xuất bằng vật liệu lọc sợi hóa học chất lượng cao. Nó có ưu điểm là khối lượng không khí lớn, sức cản thấp, hiệu quả lọc cao và tuổi thọ lâu dài. Mức hiệu quả được chia thành F5, f6f7, F8 và F9, và hiệu suất lọc trung bình tương ứng của phương pháp so màu bụi khí quyển là 45%, 65%, 85%, 95% và 98%.