Bộ lọc hiệu suất cao thể tích không khí cao loại V

  • V-type high air volume high efficiency filter

    Bộ lọc hiệu suất cao thể tích không khí cao loại V

    Giới thiệu sản phẩm: Bộ lọc hiệu suất cao loại W có ưu điểm là khối lượng không khí lớn, sức cản thấp, hoạt động ổn định, hiệu quả cao và không khí chiếm dụng nhỏ, giúp thiết kế cấu trúc của hệ thống điều hòa không khí trung tâm gọn gàng hơn. Đặc điểm kỹ thuật hiệu quả của phương pháp MPPs H10, H11, H12.